Bi-O Agro AS

Bi-O har etter hvert sett et tydelig behov for å skille på landbruksvirksomheten og andre aktiviteter. Utvikling av IT-systemer er allerede skilt ut i selskapet Culton X AS (i løpet av 2022), nytt selskap har overtatt navnet Bi-O AS og skal ta seg av markedsføring og salg, drift og finansiering. Gamle Bi-O AS har skiftet navn til Bi-O Agro AS i oktober-23 og skal heretter fokusere kun på landbruksvirksomheten:

  • oppformeringsmateriale av flerårige planter
  • frø av åpne kultivarer* (ikke F1-hybrider)
  • utvikling av nye kultivarer*
  • råvarer for lokalmarkedet
  • nisjeprodukter for et større marked
  • drifting av andelslandbruk
  • kurs i alle sider ved dyrking, konservering osv.
  • FoU innen dyrkingssystemer
)* Kultivar er det globalt anerkjente uttrykket i følge International Society for Horticultural Science for det som i nordiske språk i dagligtalen kalles "sort", eller på engelsk "variety", og vi ønsker å bidra å til bruken av uttrykket. Se forøvrig mer om dette i Culton.